);"

JSGA DESTEK KKLIĞI B BLOK ER YATAKHANESİNİN SUBAY YATAKHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE TADİLAT PROJESİ İŞİ